معرفی آفتکش آبامکتین abamectin

آبامکتین abamectin ** avermectin ** abermectine ** L676 ** A121151 ** AVM ** C-076 ** MK-936 **     اطلاعات عمومی معرفی: ابامکتین  یک ترکیب طبیعی ساخته شده از باکتریهاست و به صورت یک کنه کش، نماتد کش و حشره کش انتخابی عمل میکند. آفات توصیه شده: کنه های گیاهخوار، مینوزها، سوسریها، مورچه ها از جمله مورچه های آتشی، پسیل گلابی، نماتدها از جمله جنس ملادوژاین کارایی ...

سوابق پژوهشی دکتر محمد محمودوند

نام: محمد نام خانوادگي: محمودوند سال تولد:  1364  ایمیل: msco1381@gmail.com وبسایت: www.mahmoudvand.ir    صفحه پروفایل در اسکوپوس: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36624110800   صفحه پروفایل در scholar  google   https://scholar.google.com/citations?user=aoRN0AMAAAAJ&hl=en               تحصیلات: دکتری:  1390-1395 حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کارشناسی ارشد : 1386- 1388 حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (عنوان پایان نامه: بررسی اثر دزهای زیر کشنده حشره کشهای ایندوکساکارب و هگزافلومورون روی پارامترهای زیستی شب پره پشت الماسی) کارشناسی : 1382-1386 مهندسی ...

سوابق پژوهشی دکتر عزیز شیخی گرجان

First name: Aziz  Last name: Sheikhigarjan Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) Research Department of Agricultural Entomology Research Department of  Agricultural Entomology P.O. Box 1454, Tehran 19395, Iran Tel: +98 2122403015-16 (8114) Fax: +98 2122402570 E-mail: asheikhi48@gmail.com, andsheikhi@iripp.com (inactive)   Academic qualifications: Research Associate Professor PhD: Tehran, Azad University, Science and Research branch (2000) MSc: Entomology of Agriculture, Tehran University (1994) BSc: Plant protection, Tehran University (1991)     Research interests: (Pesticides, Their Combination, Joint Action) Combination ...

فاکتور تغلیظ در موجود زنده Bioconcentration

Bioconcentration is the accumulation of a chemical in or on an organism when the source of chemical is solely water. Bioconcentration is a term that was created for use in the field of aquatic toxicology. Bioconcentration can also be defined as the process by which a chemical concentration in an aquatic organism exceeds that in water as a result of ...

شاخص شسته شدن در خاك (GUS)Groundwater Ubiquity Score

In the environment, a number of things can influence a pesticide’s potential to move toward and contaminate groundwater. This includes characteristics of both the soil and the pesticide, as well as water movement in soil, and soil surface disturbances (crop agriculture, insect or animal activity, landscaping, etc.). Characteristics that determine soil sensitivity include: sorption (driven by clay and organic matter content), ...

قانون هنری Henry’s law

In chemistry, Henry's law is a gas law that states that the amount of dissolved gas is proportional to its partial pressure in the gas phase. The proportionality factor is called the Henry's law constant. It was formulated by the English chemist William Henry, who studied the topic in the early 19th century. In his publication about the quantity of ...

پتانسیل عمل (Action potential)

 

حشره کشهای پایروتیروییدی

پایروتیروییدها گروهی از ترکیبات سنتتیک هستند که از لحاظ ترکیب به گیاه پیرترین Chrysanthemum cinerariaefolium and C. coccineum شباهت دارند. این ترکیبات دارای خاصیت حشره کشی بسیار زیاد می باشند. علاوه بر حشره کشی، پایروتیروییدها دارای خاصیت دورکنندگی هم باشند. این ترکیبات، جز ترکیبات کم خطر برای انسان محسوب می شوند. Chrysanthemum cinerariaefolium Chrysanthemum coccineum نحوه اثر پایروتیروییدها: پایروتیروییدها جز سموم عصبی ...

معرفی آفتکش آلفاسایپرمترین alpha-cypermethrin

 آلفاسایپرمترین alpha-cypermethrin  ** alphacypermethrin ** alphamethrin ** FMC 63318 ** FMC 39391 ** alfamethrin ** چکیده آلفاسایپرمترین یک حشره کش پایروتیروییدی با قابلیت حلالیت کم در آب و نسبتا فرار است و انتظار نمی رود که به آبهای زیر زمینی برسد. هر چند که این آفت کش به صورت جدی آب را آلوده می کند. نسبتا در خاک و به صورت زیاد در ...

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهاي همايش: محورهاي گياهان دارويي: - گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي - گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت - گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي - گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي - گياهان دارويي ، فرآوري - گياهان دارويي ، زيست شناسي - گياهان دارويي ، فارماكولوژي - گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي - گياهان دارويي ، طب سنتي - گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي - گياهان دارويي مبارزه ...