پاورپوینت

اندازه ذرات اسپری در سمپاشی

نام فایل: اندازه ذرات اسپری در سمپاشی نویسنده: Robert E. Wolf زبان: انگلیسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 37 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل: 3 مگابایت منبع: –

درستکاری علمی

نام فایل: درستکاری علمی نویسنده: مصطفی کریمیان اقبال زبان: فارسی سال انتشار: 1389 تعداد اسلاید: 39 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل:  0.815 مگابایت ناشر: –

جستجو در منابع الکترونيکی

نام فایل: جستجو در منابع الکترونيکی نویسنده: – زبان: فارسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 29 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل:  1 مگابایت ناشر: –

روش تحقیق در علوم زیستی باتاکید بر کشاورزی

نام فایل: روش تحقیق در علوم زیستی باتاکید بر کشاورزی نویسنده: حسن زمانی زبان: فارسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 45 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل:  0٫279 مگابایت ناشر: –

آموزش روش تحقیق

نام فایل: آموزش روش تحقیق نویسنده: - زبان: فارسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 78 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل:  0.325 مگابایت ناشر: –

آموزش روش تدریس

نام فایل: آموزش روش تدریس نویسنده: محرم آقا زاده زبان: فارسی سال انتشار: – تعداد صفحه: 40 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل:  2 مگابایت ناشر: –

ایمنی در برابر آفتکشها

نام فایل: ایمنی در برابر آفتکشها نویسنده: – زبان: انگلیسی تعداد اسلاید: 61 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل:  8 مگابایت منبع: –

قوانین سمیت آفت کشها

نام فایل: قوانین سمیت آفت کشها نویسنده: – زبان: انگلیسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 69 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل: 2 مگابایت منبع: –  

آفت کشها و حفاظت از محیط زیست

نام فایل: آفت کشها و حفاظت از محیط زیست نویسنده: – زبان: انگلیسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 43 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل: 3 مگابایت منبع: –  

ویژگیهای آفتکشها

نام فایل: ویژگیهای آفتکشها نویسنده: - زبان: انگلیسی سال انتشار: – تعداد اسلاید: 55+71 فرمت:  پاورپوینت حجم فایل: 4+8 مگابایت منبع: -