اطلاعیه ها

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهاي همايش: محورهاي گياهان دارويي: - گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي - گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت - گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي - گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي - گياهان دارويي ، فرآوري - گياهان دارويي ، زيست شناسي - گياهان دارويي ، فارماكولوژي - گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي - گياهان دارويي ، طب سنتي - گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي - گياهان دارويي مبارزه ...

به زودی….

به زودی پایگاه جامع آفتکشها در این آدرس اینترنتی راه اندازی خواهد شد... مطالب این پایگاه شامل: معرفی کامل هر یک از آفتکشها به تفکیک گروه های مختلف همراه با توضیحات تکمیلی معرفی آفتکشها در کشاورزی، بهداشت و دامپزشکی معرفی و آموزش کار با نرم افزارهای مرتبط با آفت کشها معرفی و آموزش نرم افزارهای آماری مرتبط ...