معرفی آفتکش کارتاپ cartap

کارتاپ cartap
** cartap hydrochloride ** T 1258 ** thiobel ** C 11080 **

 

http://s9.picofile.com/file/8337798134/Cartap.png

چکیده

کارتاب یک حشره کشی است که در آب خیلی قابل حل است و کم نوسان است که باعث میشود در خاک ماندگار شود. برای انسان و ماهیها نسبتا سمی است ولی برای بندپایان آبزی بسیار سمی است.

 

اطلاعات عمومی

 

معرفی: یک حشره کش عصبی که برای کنترل آفات جونده و مکنده استفاده می شود

آفات توصیه شده: شته ها، کنه های تارتن، تریپس، مگسهای سفید و زنجرکها

اولین استفاده در جهان: ژاپن ۱۹۶۷

وضعیت در ایران:  ثبت در ۱۳۵۴

موارد و مقدار مصرف در ایران: کرم ساقه خوار برنج (۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم در هکتار)

 

نوع آفت کش حشره کش
گروه شیمیایی طبقه بندی نشده
حداقل خلوص ماده فعال
منشا مواد سنتتیک
نحوه اثر مهار انتقال دهنده استیل کولین
ایزومر ندارد
فرمول شیمیایی C7H15N3O2S2
وزن ملکولی (گرم بر مول) ۲۷۳٫۸۰
نام شناسه ترجیحی (PIN) S,S’-[2-(dimethylamino)propane-1,3-diyl] dicarbamothioate
IUPAC نام آیوپاک S,S‘-(2-dimethylaminotrimethylene) bis(thiocarbamate)
CAS  نام سی ای اس S,S‘-(2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl) dicarbamothioate
آفات مقاوم Leptinotarsa decemlineata
Plutella xylostella
Tuta absoluta
Meligethes aeneus
شکل فیزیکی کریستال جامد بی رنگ

 


ویژگیهای زیست محیطی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
حلاليت در آب  ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۲۰۰۰۰۰ E3 زیاد
حلاليت درحلال هاي آلي   ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر)
دمای ذوب (oC) ۱۸۷٫۵ L3
جوش دمای (oC)
دمای تجزیه (oC)
دمای اشتعال (oC)
نسبت حلالیت اکتانال-آب در شرایط pH 7, 20oC ۱٫۱۲X10-01
تراکم فشرده (گرم بر ميلي ليتر) بر وزن مخصوص ۱٫۱۷ L3
ثابت اسيدي (pKa) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰-۱۰ L3 کم
ثابت قانون هنری در ۲۵ درجه سانتیگراد
شاخص شسته شدن در خاك GUS
شاخص آلودگي آب زیرزمینی (ميكرو گرم برليتر) برای میزان مصرف ۱ كيلودرهكتار SCI-GROW
شاخص انتقال ذرات
حداكثر طول موج جذب شده ( L mol-1 cm-1 )
كشش سطحي (mN m-1)

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

 

تجزیه

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
تجزیه در خاک (روز) (هوازی) DT50 معمول ۳ L3 غیرماندگار
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه
DT50 مزرعه
DT90آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه
DT90 مزرعه
DT50 نقطه پایان مدلسازی
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50 R3
میزان تجزیه درسطح و داخل گیاه RL50 R4
تجزیه نوری در آب DT50 (روز)  pH 7
هیدرولیز درآب DT50 (روز)  pH=7, 20oC
تجزیه در رسوبات DT50 برحسب روز
تجریه در آب DT50 برحسب روز

 

 

جذب و تحرک در خاک

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
خطی Kd
Koc
فروندلیچ Kf
Kfoc
۱/n
اسیدیته حساس

 

اکوتوکسکولوژی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
فاکتور تغلیظ در موجود زنده BCF (l kg-1) کم خطر Q3 Based on LogP < 3 کم
CT50 (days)

 

سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) E3 موش متوسط
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران  NOEL (mg kg-1) ۱۰ Z2 موش, ۲ year زیاد
(ppm diet)

 

سمیت  حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1)
سمیت  مزمن برای پرندگان(LC50/LD50)
سمیت  حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) Z2 Cyprinidae متوسط
سمیت  مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1) J3 Salmo trutta متوسط
سمیت  حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) F4 Daphnia magna زیاد
سمیت  مزمن برای پندپایان آبزی NOEC (mg l-1) J3 Daphnia magna, 48 hour زیاد
سمیت  حاد برای سخت پوستان دریایی LC50 (mg l-1)
سمیت  حاد برای موجودات زنده کف دریا LC50 (mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا NOEC در آب(mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا در رسوبات NOEC (mg kg-1)
سمیت  حاد برای گیاهان آبزی EC50 (mg l-1)
گیاهان غیر هدف
سمیت  حاد برای جلبکLC50 (mg l-1)
سمیت  مزمن برای جلبگNOEC (mg l-1)
زنبور عسل  سمیت حاد  LD50 (μg bee-1)
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1)

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

سلامتی و بهداشت انسان

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر) زیاد (کلاس۳)
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) ۳۲۵ E3 موش متوسط
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 1000 L3 موش
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1) > 0.54 L3 موش
نشانه های مسمومیت پستانداران
مصرف روزانه قابل قبول ADI  (mg kg-1bw day-1 )
دز رفرنس حاد ARfD  (mg kg-1bw day-1)
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1)
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1)
مطالعه نفوذ پوستی (%)

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
 طبقه بندی  WHO گروه ۲ نسبتا خطرناک
 (فرمولاسیون) طبقه بندی  US EPA گروه ۲ احتیاط- نسبتا سمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *