معرفی آفتکش باسیلوس تورنژینسیس Bacillus thuringiensis

باسیلوس تورنژینسیس Bacillus  thuringiensis
** Bacillus thuringiensis ** Bt ** Btt **

http://s8.picofile.com/file/8337774300/bacillus_thuringiensiS.jpg

 

اطلاعات عمومی

معرفی: گونه ای که تولید اسپور می کند باکتری میله ای شکل که بیشتر روی آفات راسته قاب بالان موثر می باشد.

وضعیت در ایران: ثبت شده در تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۱ و ۱۳۵۴/۲/۱۹

موارد و مقدار مصرف در ایران:  ابریشم باف ناجور، برگخوار گزنده بلوط، برگخوار سفید بلوط، شب پره سفید تارتن، کرم قوزه پنبه، پیله خوار نخود، ساقه خوار اروپایی ذرت، ساقه خوار برنج، بید کلم، بید گوجه فرنگی، سفیده کلم، برگخوار ذرت، لیسه سیب، خوشه خوار انگور، کرم سیب: فرمولاسیون بایولپ SC 2-3 لیتر در هکتار و بایولپ WP 400-750 گرم در هکتار، بیوفلش برای کنترل مگسهای قارچ خوراکی ۱-۲ در هزار

 

 

نوع آفت کش حشره کش، باکتری کش
گروه شیمیایی به دست آمده از میکروارگانیسمها
حداقل خلوص ماده فعال
منشا مواد طبیعی
نحوه اثر سمیت دهانی. از بین بردن سلولهای داخلی معده میانی
آفات هدف راسته های قاب بالان مثل سوسک کلرادو، سوسک برگخوار نارون و سوسکهای ککی

 

تجزیه

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
تجزیه در خاک (روز) (هوازی) DT50 معمول ۳۶۵ A3 بسیار مداوم
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۳۶۵ A3 بسیار مداوم

 

 

جذب و تحرک در خاک

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
خطی Kd DW3 غیر متحرک
Koc ۵۰۰۰
فروندلیچ Kf
Kfoc
۱/n
اسیدیته حساس

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

اکوتوکسکولوژی

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
فاکتور تغلیظ در موجود زنده BCF (l kg-1)
CT50 (days)

 

سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) L3 موش کم
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران  NOEL (mg kg-1)
(ppm diet)

 

سمیت  حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1) F3 Anas platyrhynchos کم
سمیت  مزمن برای پرندگان(LC50/LD50)
سمیت  حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) A5 Oncorhynchus mykiss کم
سمیت  مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1)
سمیت  حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) > 140 A5 Daphnia magna کم
زنبور عسل  سمیت حاد  LD50 (μg bee-1) > 0.1 L3 بالا
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1)
سمیت  حاد برای کرم خاکی LD50 (mg kg-1)
سمیت  مزمن برای کرم خاکی(LC50/LD50)
سمیت برای میکروارگانیسمهای خاک LR50 / EC50 / NOEC / % Effect
سایر بندپایان LR50 g ha-1 بی خطر Q2 Parasitoids
% درصد
سایر بندپایان LR50 g ha-1
% درصد

 

سلامتی و بهداشت انسان

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر)
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 5050 L3 موش کم
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 5000 L3 خرگوش
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1)
نشانه های مسمومیت پستانداران
مصرف روزانه قابل قبول ADI  (mg kg-1bw day-1 ) A5
دز رفرنس حاد ARfD  (mg kg-1bw day-1) A5
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1)
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1) A5
مطالعه نفوذ پوستی (%)

 

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
 طبقه بندی  WHO سطح ۳ کمی خطرناک
 (فرمولاسیون) طبقه بندی  US EPA سطح ۳ احتیاط – کمی سمی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *