بانک پایان نامه

در این بخش سعی بر این داریم که اطلاعات پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری که در بخش سم شناسی و مسائل پیرامون آفت کشها تدوین و دفاع شده اند را معرفی نماییم.

بزودی فرم مربوطه گذاشته می شود تا با دانلود و تکمیل اطلاعات آن در این امر یاری رسان ما باشید….