معرفی آفتکشها

این صفحه در حال تکمیل می باشد و لینکها به تدریج فعال خواهند شد

 

http://s8.picofile.com/file/8337766400/INSECTICIDE.jpghttp://s9.picofile.com/file/8337766492/FUNJI.jpghttp://s8.picofile.com/file/8337766542/HERBI.jpghttp://s9.picofile.com/file/8337766592/ACARI.jpghttp://s9.picofile.com/file/8337766934/HAL.jpghttp://s9.picofile.com/file/8337768292/GHEYR.jpg

 

http://s9.picofile.com/file/8337768634/ORGANIC.jpg

 

http://s9.picofile.com/file/8337768734/DAMPEZESHKI.jpg