درباره ما

http://s9.picofile.com/file/8330780684/Mohammad_Mahmoudvand.jpg
دکتر عزیز شیخی گرجان

دکترای حشره شناسی کشاورزی

گرایش سم و فیزیولوژی حشرات

دانشیار موسسه گیاهپزشکی کشور، تهران

asheikhi48@gmail.com

سوابق پژوهشی

دکتر محمد محمودوند

دکترای حشره شناسی کشاورزی

گرایش سم و فیزیولوژی حشرات

 

msco1381@gmail.com

سوابق پژوهشی