دانلود فایل اکسل xls ایمپکت فاکتور (impact factor) مجلات در سال ۲۰۱۷ (JCR 2017)

امسال هم طبق روال سالهای گذشته، موسسه تامسون ایمپکت فاکتورهای مجلات سال گذشته را منتشر کرد.  در ادامه می توانید فایل اکسل ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال 2017 را دانلود نمایید  

معرفی آفتکش کلرپایریفوس متیل chlorpyrifos-methyl

chlorpyrifos-methyl کلرپایریفوس متیل ** ENT 27520 ** Dowco 214 ** chlorpyriphos-methyl ** chlorpyrifos-me ** چکیده جذب آبی پایین، غیر متحرک. خطر کم برای آبهای زیر زمینی دارد. سمیت زیادی برای پستانداران ندارد. جذب پوستی دارد. بسیار سمی برای ماهی، بی مهرگان آبزی و زنبور عسل و نسبتا سمی برای پرندگان، گیاهان آبزی، جلبکها و کرمهای خاکی   اطلاعات عمومی معرفی: حشره کش و کنه کش علیه ...

معرفی آفتکش کلرپایریفوس chlorpyrifos

کلرپایریفوس  chlorpyrifos ** ENT 27311 ** chlorpyriphos ** Dowco 179 ** chlorpyrifos ethyl **   چکیده حشره کشی فسفره، با خاصیت حلالیت کم در آب، کاملا فرار و غیر متحرک است. از لحاظ اشباع در آبهای زیر زمینی کم خطر می باشد اما در خاک می تواند تجمع یابد. برای پستانداران بسیار خطرناک است. مهار کننده استیل کولین استراز و عصبی است. همچنین ...

معرفی آفتکش کلرفلوآزورون chlorfluazuron

کلرفلوآزورون chlorfluazuron  ** PP 145 ** UC 64644 ** IKI-7899 ** چکیده   حشره کشی با خاصیت حل شدن کم در آب، بسیار فرار و بخاطر خاصیت فیزیکی و شیمیایی اش، انتظار نمی رود که در آبهای زیر زمینی ذخیره شود. در خاک نسبتا ماندگار است. از لحاظ سمیت گوارشی برای پستانداران کم خطر است. همچنین برای پرندگان و ماهیها نیز چندان سمی نیست ...

معرفی آفتکش کارتاپ cartap

کارتاپ cartap ** cartap hydrochloride ** T 1258 ** thiobel ** C 11080 **   چکیده کارتاب یک حشره کشی است که در آب خیلی قابل حل است و کم نوسان است که باعث میشود در خاک ماندگار شود. برای انسان و ماهیها نسبتا سمی است ولی برای بندپایان آبزی بسیار سمی است.   اطلاعات عمومی   معرفی: یک حشره کش عصبی که برای کنترل آفات جونده ...

معرفی آفتکش بوپرفنزین buprofezin

بوپرفنزین  buprofezin ** buprofezine ** NNI 750 ** ST-29285 **     اطلاعات عمومی معرفی: جلوگیری کننده از پوست اندازی، حشره کشی مناسب مگسهای سفید و دیگر حشرات آفات توصیه شده: مگسهای سفید، زنجرکهای گیاهی، سپردارها، کفشدوزکها و شپشکهای آردآلود اولین استفاده در جهان:  1981 وضعیت در ایران: ثبت در 1377 به صورت موقت برای عسلک پنبه و تمدید تا سال 1386 / ثبت موقت برای بالشک ...

معرفی آفتکش باسیلوس تورنژینسیس Bacillus thuringiensis

باسیلوس تورنژینسیس Bacillus  thuringiensis ** Bacillus thuringiensis ** Bt ** Btt **   اطلاعات عمومی معرفی: گونه ای که تولید اسپور می کند باکتری میله ای شکل که بیشتر روی آفات راسته قاب بالان موثر می باشد. وضعیت در ایران: ثبت شده در تاریخ 1347/10/1 و 1354/2/19 موارد و مقدار مصرف در ایران:  ابریشم باف ناجور، برگخوار گزنده بلوط، برگخوار سفید بلوط، شب پره سفید تارتن، ...

معرفی آفتکش آزادراختین azadirachtin

آزادراختین azadirachtin    ** azad ** neem ** salannin ** azadirachtin ** Margosa extract **   اطلاعات عمومی   معرفی: یک حشره کش گیاهی تترانورترپنوییدی است که دارای خاصیت کنه کشی و قارچ کشی هم هست. همچنین دارای خاصیت ضد تغذیه ای، دورکنندگی و اختلال در پوست اندازی است. وضعیت در ایران:  ثبت برای مگس مینوز جالیز در سال 1387 به مدت سه سال / ثبت ...

حشره کشهای نئونیکوتینویید

Neonicotinoids (sometimes shortened to neonics /ˈniːoʊnɪks/) are a class of neuro-active insecticides chemically similar to nicotine. In the 1980s Shell and in the 1990s Bayer started work on their development. The neonicotinoid family includes acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, nitenpyram, nithiazine, thiacloprid and thiamethoxam. Imidacloprid is the most widely used insecticide in the world. Compared to organophosphate and carbamate insecticides, neonicotinoids cause ...

معرفی آفتکش استامی پراید acetamiprid

acetamiprid استامی پراید ** ethanimidamide ** NI-25 **   چکیده استامی پراید یک حشره کش نیونیکوتینوییدی است که به صورت زیاد در آب حل میشود و فرار است. بر اساس خصوصیت شیمیایی، انتظار این نیست که در آبهای زیر زمینی اشباع شود. در خاک دوام ندارد ولی در سیستمهای آبی در شرایط خاص بسیار مقاوم است. برای پستانداران نسبتا سمی است و پتانسیل زیادی ...